การออกแบบ

...
...

"เราออกแบบ CAD โดยใช้ Solidworks Software และ CAM โดยใช้ Solidcam Software "
การผลิต

ตัวอย่างเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

...
...
...
...
...
...

.การตรวจสอบ

คุณภาพชิ้นงาน

...
...

"เราตรวจสอบทุกชิ้นงาน
ด้วยความใส่ใจก่อนส่งถึงมือลูกค้า
ด้วยเครื่องมือวัดที่ทันสมัย "
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

บริษัท เอสเอ็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
10/2 ซอยเทียนทะเล 5 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2041-4339 แฟกซ์ 0-2003-5544

© 2018 SM ADVANCE TECHNOLOGIES Co.,LTD All Rights Reserved